联系我们   Contact
  联系我们   Contact
  搜索   Search
  你的位置:首页 > 联系我们

             
        Shanghai Liangshi Industrial Furnace Equipment Co.. Ltd
                                            

        部:上海市奉贤区南桥镇望园南路1588弄绿地未来中心A3楼901-902

      电    话:021-3711-1861                  传真:021-3711-1865                    邮编:201414  

          业务咨询:130-6167-6861     139-6515-8525

      报修电话:157-5533-1680     157-5533-1681    

      邮    箱liangshi_china@163.com      

                                                         

        

        技 有 限 公 司
       
  Wuhu  Liangshi  Machiner& Technoogy  Co.. Ltd 

          工    厂:芜湖市繁昌县孙村经济开发区东区金岭路1号             

      电    话:0553-7771-899                  传真:0553-7773-699          邮编:241200 

      业务咨询:139-6515-8525

      报修电话:157-5533-1681

      邮    箱:liangshi_wuhu@163.com

      网    址:www.liangshi2007.com